Høgtidsgudsteneste i Stangvik kyrkje

Høgtidsgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Stangvik kyrkje
Tid: søndag 21. april 11:00