Pasjonsgudsteneste i Øye kyrkje

Takkoffer til Stafanusalliansen.

: Øye kyrkje
Tid: fredag 19. april 16:00