Gudsteneste i Todalen kyrkje

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

: Todalen kyrkje
Tid: torsdag 18. april 19:30