Gudsteneste i Ranes kyrkje

Takkoffer til misjonsprosjektet i Etiopia.

: Ranes kyrkje
Tid: torsdag 18. april 19:30