Seniordans på Rindal Eldresenter

Arrangør: Rindal seniordans
: Eldresenteret i Rindal
Tid: mandag 25. mars 10:00