Gudsteneste Øye kyrkje

Gudsteneste. Dåp. Utdeling av 6-årsbok.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

: Øye kyrkje
Tid: sndag 24. mars 11:00