Gudsteneste Ranes kyrkje

Gudsteneste.
Takkoffer til trusopplæringsarbeidet i soknet.

: Ranes kyrkje
Tid: søndag 17. mars 11:00