Gudstjeneste Rindal kirke

Gudstjeneste.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Arrangør: Rindal sokn
: Rindal kirke
Tid: søndag 20. januar 11:00