Rindal: Åpen kirke

Klikk på lenka nedafor!

Arrangør: Rindal sokn
: Rindal kirke
Tid: torsdag 1. januar
http://www.trollheimsporten.no/apen-kirke....