Torsdag
Torsdag Skyet
Skyet
Flau vind
Fredag
Fredag Regn
Regn
Svak vind
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

– Vi heier på lokal beredskap

​Surnadal Senterparti vil jobbe aktivt i egen kommune, og inn mot sentrale strøk for å sikre at vi ikke bli påtvunget en sentralisering som vi ikke ønsker, skriver Lars Inge Kvande i dette leserinnlegget. 

Vi er i Surnadal kommune, som i mange mellomstore kommuner, heldige og har mange som engasjerer seg i mange forskjellige typer av frivillig arbeid. I dette innlegget vil jeg si noe om viktigheten av å ikke la oss lure til å tro at sentralisering er løsningen på alt. Ei heller når det gjelder brannberedskap. For jeg mener sterkt at når det gjelder brannberedskap så er nærhet, lokalkunnskap og engasjement, absolutt en del av løsningen! Og da må vi være flinke til å heie på de som stiller sin tid og energi til rådighet for storsamfunnet, og ikke legge hindringer i veien.

Jeg vokste opp med at vi på Kvanne hadde samlet svært mange sentrale samfunnsroller i en og samme person, Johan Stenberg. Han var både butikkdriver, bussjåfør, ambulansedriver, taxidriver, brannsjef, og jeg tror nærmest han var politisjef også. Han var i alle fall ikke snauere enn at han stoppet de eneste skikkelige tyvene jeg vet av med å sette skolebussen på tvers utenfor butikken på Kvanne slik at de ikke kom seg videre fra sitt “brekk” ute i Stangvik. Og ja om nødvendig så hadde han tilgang til våpen, husker godt en del avfyringer med en Lüger pistol på nyttårsaften!

Poenget med historien er ikke at vi ønsker oss tilbake dit, men det er heller ikke noe poeng å tro at vi som er frivillig bosatt i Surnadal skal vurdere alle tjenester vi har, eller ønsker å utvikle, opp mot det som er mulig å få til i våre store byer. MEN det igjen betyr heller ikke at vi ikke kan ha gode tjenester som er tilpasset våre lokale forhold. Dette mener vi også gjelder viktige beredskapstjenester som i dette tilfellet det lokale brannvesenet.

Vi i Senterpartiet vil opprettholde et sterkt brannvesen i nedre Surnadal, med base i Røtet, med flinke frivillige brannkonstabler, formenn og de som rullerer på å ha brannvakt. I tillegg er vi sterke tilhengere og vil strekke oss langt for å opprettholde de lokale og frivillige brannvesen som vi har i dag. Her er det også frivillige som stiller opp på øvelser og ikke minst bokstavelig talt kaster det de har i hendene og rykker ut når det en sjelden gang blir virkelig alvor og vært minutt teller. Tusen takk!

Heldigvis så er det relativt sjelden de får prøve seg på en ekte brann, MEN det er ikke det samme som at jeg som innbygger får en kvalitetsmessig mindreverdig tjeneste, heller tvert imot vil jeg hevde. De lokale brannkonstablene er svært ofte personer som kjenner lokalsamfunnet sitt svært godt, vet hvor veier, stier, bekker med mer er, kjenner folk som kan hjelpe til om det trengs en ekstra hånd, en traktor eller hva det måtte være. OG de er ikke minst genuint opptatt av at det lokalsamfunnet som de selv bor i skal være så trygt som mulig. Og når det som ikke skal skje, en sjelden gang skjer så vil de gjøre absolutt det beste de kan, og litt til, for å forhindre at skaden skal bli større enn nødvendig.

Det er viktig at den overordnede strukturen for brann og redningstjenesten i kommunen vår er solid. Her er det naturlig at det blir samarbeidet på tvers av kommunegrensene, Men vi må ikke stå med “lua i handa og bukke” om det kommer krav som over tid kan medføre at det frivillige og lokale brannberedskapen svekkes.

Jeg er så heldig at jeg bor i et område i kommunen vår der vi i hele min levetid har hatt et godt frivillig brannvesen. Og jeg ville ikke byttet de bort for noe i verden. Surnadal Senterparti og jeg heier på dere, og de øvrige delene av brannberedskapen i kommunen vår. Og vi vil legge forholdene til rette for at de skal kunne utøve den svært viktige frivillige gjerningen sin på en best mulig måte også i fremtiden!

Hilsen

Lars Inge Kvande
Listekandidat #17 – Surnadal Senterparti

Lars inge kvande.JPG