Søndag
Søndag Skyet
Skyet
Flau vind
Mandag
Mandag Skyet
10°
Skyet
Svak vind
Marit Gøril og Vibeke

- Vi gir oss ikke!

NAF avd Indre Nordmøre kjemper videre for å bedre forholdene for myke trafikanter på fylkesvei 6164, Bjergvegen, i Rindal. - Vi gir oss ikke, sier styreleder Gøril Bakken.

Tirsdag hadde Gøril Bakken, som er styreleder i NAF avd Indre Nordmøre, et møte med ordfører Vibeke Langli om trafikksikkerhet. Marit Mogset var også med, som representant for Moan Vel. 

NAF indre Nordmøre har valgt å kjempe spesielt for utbedring av et bestemt punkt på fylkesvei 6164, bakketoppen øst for Bolmvollen. En av grunnene til at NAF prioritere dette er at det mange myke trafikanter som ferdes på Bjergvegen. Akkurat på dette punktet er det dårlig sikt, fordi det er en bakketopp, det er 80-sone, vegen er smal, og det er verken gangveg eller gatelys. I tillegg er asfalten dårlig, her som på de fleste andre vegene i bygda, og vegen sklir ut. 

Trollheimsporten hadde denne artikkelen om saka i mai i fjor.

DSC_0878_690x435.jpg
Gøril Bakken og Eli Solvik på fv 6164 i Bolme i mai i fjor.


Har ventet på gatelys siden 80-tallet

Gøril Bakken husker at det ble jobbet for å få gangveg og gatelys på strekningen allerede på 80-tallet, mens det var skole i Bolme. Den gangen ble det sagt at gatelys her ville bli høyt prioritert. Men det har aldri blitt noe av.

Trafikken på denne strekningen har økt voldsomt siden 80-tallet, og det er mye mer tungtrafikk. Den største barnehagen i Rindal ligger i Bolme, så det er mange som henter og bringer barn, både i bil og til fots. 

Etter at det ble gangbru ved Sunna har det blitt en veldig fin rundtur for gående og syklende via sentrum og Bolme. På den runden er dette det eneste stedet uten gangveg. 

Om vinteren er det mange barn som ferdes til og fram ishockeybanen på Sagene på ettermiddag og kveld, og for disse og mange andre er det et problem at det ikke er lys på strekningen.

Marit Mogset er en av dem som gjerne bruker Kulturstien og Sunna-brua. Det er en fin runde å ha med seg barna på, synes hun, men det er problematisk med et så trafikkfarlig punkt på vegen.


Meldt inn til fylket

Ordfører Vibeke Langli forteller at gangveg mellom Nyhusa og Bolme barnehage er ett av punkta som ble meldt inn til Trøndelag fylkeskommune som prioriterte trafikksikkerhetstiltak i september i fjor.

Dette er de store tiltakene som kommunen ber om å få prioritert:

Uten navn 1.png
Uten navn 2.png

Små tiltak:
Uten navn 3.png

- Orkdalspakken vil snart bli sendt inn til departementet. Den er nærmere gjennomføring nå enn noen gang tidligere, sier ordføreren.

Kommunen vil få flere muligheter til å komme med innspill på prioriteringen av trafikksikkerhetstiltakene. Da vil man se på alle sakene på nytt, og det er også mulig at prioriteringsrekkefølgen kan bli endret.


Venter samferdselsutvalget på besøk til våren

Rindal kommune har søkt om midler til gjennomføring av punkt nr 3 i de små tiltakene som nevnt over, altså bedre belysning ved ankomstområdet for Rindal skole og barnehage. Det er finansiering til en såkalt "hjertesone" rundt skole og barnehage som man har søkt om her. 

- Det er dårlig belysning rundt Rindalshuset, så vi håper å få midler til dette, sier ordføreren.

Når det gjelder fv 6164 synes hun at det ville ha vært en god løsning å starte med å få satt ned fartsgrensen og eventuelt få lys på den trafikkfarlige strekningen.

- Jeg noterer innspillene som NAF har kommet med. Jeg har invitert samferdselsutvalget i Trøndelag hit, og har fått signaler på at de kommer på besøk til våren. Ola T Heggem jobber også med disse sakene på fylkestinget, sier Langli.


Vær oppmerksom på fotgjengerovergangene!

NAF er opptatt av alle trafikksikkerhetstiltak, og ønsker mer fokus på det, også i skolen. Det er viktig med bevisstgjøring rundt bruk av refleks, og også det å være oppmerksomme på fotgjengeroverganger. Alle er ikke like bevisst på alle fotgjengerovergangene gjennom Rindal sentrum, og mange skolebarn må krysse vegen flere ganger mellom hjem og skole.


Bildet øverst: Marit Mogset, Gøril Bakken og Vibeke Langli oppfordrer alle om å være oppmerksom på fotgjengerovergangene. Man ser ofte at bilister ikke stopper for folk som skal over vegen.