Tirsdag
Tirsdag Skyet
Skyet
Lett bris
Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Laber bris
Panelet15

– Tidenes mest spennende kommunevalg

21. august inviterer Rindal Næringsforum de politiske partiene og innbyggerne i kommunen til debatt i Attanova. – Her kan partiene fortelle hva de vil gjøre for å møte de store utfordringene vi står overfor, sier styreleder Odd Inge Løfald.

Med temaet Samfunns- og næringsutvikling i Rindal som grunnlag, er ordfører- og andrekandidatene til Rindal Senterparti, Rindal Arbeiderparti og Rindal Høyre invitert til å møte hverandre til debatt onsdag 21. august.

Det betyr at Vibeke Langli og Kjetil Løften er invitert fra Sp, Line Flåtten og Åge Jonli fra Ap og Magnar Dalsegg og Ola Bakk fra Høyre.

På Høyres liste er imidlertid alle etter listetopp Dalsegg satt opp alfabetisk, og ifølge Odd Inge Løfald er det foreløpig ikke klart hvem andre enn Dalsegg som representerer Høyre under debatten.

Rindal Næringsforum arrangerte en lignende debatt før valget for fire år siden, og nå, som da, er det Odd Inge Løfald som styrer debatten.


Fire hovedtemaer

Hvert parti vil få tre minutter hver til å holde et åpningsinnlegg, før debatten i hovedsak vil dreie seg om følgende fire temaer:

Alle partiene er opptatt av å sikre befolkningsgrunnlaget. Hvilke tiltak vil dere gjennomføre for at Rindal skal framstå som en enda mer attraktiv kommune å bosette seg i.

Hvordan vil partiene organisere nærings – og utviklingsarbeidet i kommunen for å møte utfordringene med å bevare og skape nye arbeidsplasser og slik skape en ønsket befolkningsvekst? Hvordan vil ditt parti bidra til økt engasjement og aktivitet på dette området?

Næringsplana for Rindal som Kommunestyret har vedtatt har bla. satsingsområder som heter «Næringsutvikling for eksisterende bedrifter» og «Tiltak for nyetablerere/grundere». Hvilke stimuleringstiltak ser dere at kommunen skal bidra med, gitt dagens økonomiske driftsstatus og status i Rindal Utviklingsfond?

Rindal sammen med mange andre norske kommuner reklamerer med gode fritidstilbud og fin natur. Hvordan vil dere stimulere til at naturressursene kan videreutvikles for økt lokal verdiskapning både for de som driver i primærnæringene og næringslivet for øvrig?

Etter hvert av hovedspørsmålene vil det også bli mulighet for folk i salen å komme med spørsmål eller holde innlegg.

– Vi håper på stort engasjement, så alle vil få lov til å komme med sine spørsmål og innlegg. Så vidt jeg vet blir denne debatten den eneste muligheten folk har til å møte listekandidatene bortimot over bordet.

– I tillegg kommer vi nok til å tillate oss å stille 3-4 helt konkrete spørsmål vi ønsker korte svar på, sier Løfald.
 

– Må være frampå

Han mener at det egentlig er litt spesielt at det er Rindal Næringsforum som arrangerer en slik valgdebatt, men er klar på at behovet for debatten i høyeste grad er til stede.

– Kommunen har gjort noen fundamentale vedtak, som vil føre til ekstra utfordringer og tidenes mest spennende kommunevalg i Rindal, sier Løfald, og fortsetter:

– De vedtakene jeg tenker på er for det første at kommunen bestemt seg for å fortsette som egen kommune, og for det andre overflyttingen til Trøndelag. Både som liten, egen kommune og ny, ikke nødvendigvis sentral kommune i stor-Trøndelag, må man være frampå dersom man skal nå fram med ønskene sine.

– I tillegg sier alle de tre partiene som stiller liste i Rindal at økt engasjement for å bidra til samfunnsutvikling, og det å engasjere seg politisk i utviklingsarbeid, er en forutsetning for å lykkes på disse feltene.
 

– Vil utfordre partiene

Løfald og Rindal Næringsforum mener derfor, på vegne av medlemmene sine, at det er viktig å finne ut, rent konkret, hva partiene vil gjøre for å nå målene de har satt seg.

– Det viktigste for oss er å utfordre dem og høre hva de ulike partiene vil gjøre for å nå målene de nevner i partiprogrammene sine. For de målene som står der må nok til og med partiene selv innrømme at er ganske generelle, og vanskelige å være uenige i.

Rindal Næringsforum har naturlig nok også stor interesse av å høre partienes syn innenfor de ulike temaene.

– Ja, det er selvfølgelig mange viktige saker i en valgkamp, som vi i næringsforumet også er opptatte av. Blant disse er befolkningsvekst, som igjen vil gi flere arbeidsplasser og utvikling av næringslivet. Det er Rindal Næringsforum sin primære interesse i dette.

Styrelederen sier at han definitivt deler oppfatningen til de politiske partiene når det gjelder viktigheten av engasjement.

– Skal man få til positiv utvikling er man helt avhengige av stort engasjement fra både innbyggerne og politikerne som setter rammevilkårene, sier han.
 

Oppfordrer folk til å møte opp

Debatten er tenkt å vare i maksimalt to og en halv time, inkludert kaffepause.

– I og med at det også skal velges ny ordfører ved valget i år, må denne debatten være en ypperlig anledning for partiene til å fortelle hvordan de vil gjøre ting framover, sier Løfald.

Han forteller at han både tror og håper på godt oppmøte fra innbyggerne i Rindal.

– Folk bør absolutt møte opp. Dette er den eneste valgkampaktiviteten der alle partiene er samlet, der de er nødt til å debattere med sine politiske meningsmotstandere. Det må være slik i et levende lokaldemokrati at det må foregå en slik type diskusjon, sier Løfald, og legger til:

– Etter denne debatten vil folk bedre kunne vite hvem de skal velge å stemme på, ut fra politikken partiene står for, i stedet for at de bare stemmer på det samme som de alltid har gjort.
 

(Ingressfoto: Arkivbilde av panelet under Rindal Næringsforums debatt før valget i 2015).

Tips en venn Skriv ut