Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
16°
Lettskyet
Svak vind
Onsdag
Onsdag Klarvær
16°
Klarvær
Lett bris

- Foreløpig ingen krisestemning

Mens husdyrbøndene sliter med å skaffe fôr til dyra sine, fortviler kornbønder over ødelagte og små avlinger. Situasjonen i Surnadal er alvorlig, men foreløpig er det ingen krise. - Vi er likevel avhengig av betydelig nedbørsmengde i løpet av de neste to ukene, sier Oddvar Mikkelsen.

Værvarselet til Meterologisk institutt viser lite eller ingen nedbør i Surnadal de neste 10 døgnene. Det er dårlig nytt for de mange bøndene i landbruksbygda på Nordmøre. Mens situasjonen på sør- og østlandet allerede er svært kritisk, er det ikke så alvorlig i Møre og Romsdal foreløpig.

Surnadal er trolig den kommunen i fylket som er hardest rammet, og om det ikke kommer betydelig mengder regn i løpet av de neste fjorten dagene kan det også her bli storkrise for bøndene. 

Tirsdag var representanter fra landbruksorganisasjonene i Surnadal, HMS-rådgivere fra Norsk Landbruksrådgivning, TINE rådgivning, Surnadal Sparebank og Surnadal kommune samlet til et møte om situasjonen. 

HMS-rådgiver Sigmund Trønsdal i Landbruk Nordvest tok initiativet til møtet.

- Det er mange som er bekymret for situasjonen når det gjelder mangel på grovfôr som en konsekvens av tørken. Enkelte sitter med tanker som gjelder redusering av dyrebesetningen, og som videre vil føre til flere vanskelig år. Det er ikke enkelt å skulle ta igjen det tapte, og det vil naturligvis også få store økonomiske konsekvenser for bøndene. Derfor tok jeg kontakt med Anne Saltrø Polden i Surnadal Sparebank, og sammen ble vi enige om å få til et møte med lokale aktører, sier Trønsdal.

Leder i Møre og Romsdal bondelag, Oddvar Mikkelsen, sier at det ikke er totalt krise i vårt fylke foreløpig. Mikkelsen er redd for at den store oppmerksomheten i riksmediene vil føre til unødvendige bekymringer, og forsøker derfor å avdramatisere situasjonen i Surnadal. 

- I deler av landet er det svært alvorlig både for korn og gress. Det er det ikke i Møre og Romsdal, og det er fortsatt for tidlig å si hvor vi lander. Det kan fortsatt bli gode avlinger om vi får en fin sensommer og høst. Variasjonen rundt førsteslåtten har vært stor. Fra helt nede i 30% til normalavling, sier Mikkelsen. 

Surnadal er en av områdene i Møre og Romsdal som er hardest rammet i følge Mikkelsen. 

- Årsaken til det er isbrannen vi opplevde i vinter og vår. Dette kommer i tillegg til tørken, så mange blir rammet dobbelt opp. Omfanget av disse skadene er større i Surnadal enn på mange andre steder. Om det ikke skulle bli en brukbar andreslått og en eventuell tredjeslått så må vi være forberedt på at situasjonen blir kritisk for mange, sier han.

nyheim mikkelsen moen grønmyr sigmund_690x479.jpg
Lilly Gunn Nyheim (ordfører i Surnadal), Oddvar Mikkelsen (leder i Møre og Romsdal bondelag), Jan Henrik Moen (leder i Surnadal bondelag), Frode Grønmyr (Landbruk Nordvest) og Sigmund Trønsdal (HMS-rådgiver i Landbruk Nordvest). 

Oppsøk råd og hjelp så fort som mulig
Trønsdal og Mikkelsen er begge svært opptatt av at bøndene ikke skal sitte alene med bekymringer, og oppfordrer alle om å ta kontakt om det skulle være behov for råd og hjelp. Samarbeid og tidlig innsats er viktige stikkord. 

- Det finnes et godt rådgivningsapparat både i bedriftshelsetjenesta, banken, Innovasjon Norge, kommunen og andre etater og organisasjoner. Ikke vent for lenge med å ta kontakt. Vi er her for dere, og vil mer enn gjerne hjelpe til så godt vi kan. 

Mikkelsen håper bøndene klarer å se for se andre tiltak enn slakting av dyr. 

- Det er nok det dyreste du kan gjøre. Kortsiktig kan det være lønnsomt, men ikke på sikt. Sørg heller for å ta kontakt om fôringsrådgivning på et tidlig stadie. Landbruk Nordvest kan være til god hjelp for å formidle behov for fôr, sier Mikkelsen.

Han oppforderer kornbønder om å la andre få nytte seg av halmen som blir stående igjen etter trøsking. Det er et greit tilleggsfôr for blant annet ammekyr. Mikkelsen oppfordrer også bøndene om å ta i bruk utmarksbeiter med tilgang til vann. 

- Om det er noen som har slike arealer som kunne ha vært bruk til dyrebeite, så ber vi de ta kontakt. Det vil være til stor hjelp, sier Mikkelsen.

Hvordan er stemning blant bøndene i Surnadal for øyeblikket?
- Det er veldig delt. For noen er krisen et faktum, men for det store flertallet er det en behersket stemning. 

oddvar mikkelsen jan henrik moen .jpg
Oddvar Mikkelsen og Jan Henrik Moen venter på nedbør, og håper på en god andreslått

Hastetiltak fra Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har innført hastetiltak. Fra og med 13. juli innfører Landbruks- og matdepartementet nulltoll for bøndenes import av høy og halm. I tillegg vil bønder som slår korn og lager grovfôr, likevel få arealtilskudd for korn. Departementet vil også ha raskere saksbehandling for erstatningskrav, med mål om utbetaling innen utgangen av 2018. Bøndene kan her forskuttere inntil 50 prosent av erstatningen. Departementet understreker at det ikke er krav for kommuner å kontrollere arealer der erstatningskrav har forekommet, og at områder som er rammet av tørke, er tilstrekkelig dokumentasjon for erstatningskrav.

- Disse tiltakene er ikke symbolske, men er tiltak som skal virke, sier Dale til NTB.

Oddvar Mikkelsen er positiv til tiltaket, men er i tillegg bekymret for hva som blir importert av fôr til Norge. 

- For det første er det usikkert hvor mye fôr vi vil få tilgang til. Det er tørke i hele Nord-Europa. For det andre, og det aller viktigste, er at det er en viss smitterisiko knyttet til import av grovfôr. Uønska plantearter og sykdommer kan lett bli med over grensen. Vi oppfordrer alle til å være ytterst forsiktig ved kjøp av grovfôr. Dette gjelder ikke bare oss som driver med landbruk, men også de som f.eks driver med hest og andre husdyr. Reglene er de samme, og vi må samarbeide og hjelpe hverandre, sier Mikkelsen.

Ordfører i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim (Ap), var til stede på møtet og oppfordrer sterkt til godt samarbeid. 

- Det sies at "Når krybben er tom, bites hestene". Nå snur vi det til "Når krybben er tom, så samarbeider bøndene".

Tips en venn Skriv ut