Torsdag
Torsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Fredag
Fredag Skyet
Skyet
Stille
Ole Trygve Elen og Vibeke

– Bli med på helseundersøkelsen!

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er utvidet til hele Trøndelag. 18. oktober kommer den til Rindal. Folkehelsekoordinator Elen Sandvik, ordfører Vibeke Langli og Ole Trygve Foseide fra Rindal Dataklubb oppfordrer alle til å delta, for å bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har skiftet navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag etter at Trøndelag ble ett fylke. Forkortelsen HUNT er velkjent, også internasjonalt, som en av verdens største og mest betydningsfulle helseundersøkelser. Derfor har man beholdt det etablerte merkevarenavnet.

layout_set_logo.png

Bare en spørreundersøkelse i denne runden

Elen Sandvik forklarer at HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag har vært gjennomført på omfattende vis, med feltsykehus, blodprøvetaking, blodtrykk og spyttprøver og mye mer. Men det som nå skal gjennomføres i sør er bare en spørreundersøkelse.

– Innsamlede data brukes til forskning innenfor helse, sykdom, sykdomsforebygging, behandling og helsefremmende arbeid. Informasjonen kan gå tilbake til kommunene med tanke på folkehelsearbeid, samfunnsplanlegging og planlegging av helse- og omsorgstjenester. Og personvernet er godt ivaretatt, forsikrer Elen Sandvik. 

– Vi håper på mest mulig deltakelse. For dette er jo frivillig. I Nord-Trøndelag har det vært litt konkurranse mellom kommunene om hvem som har best deltakelse.

Ordfører Vibeke Langli håper at konkurransetanken vil slå an litt i Rindal også, slik at flest mulig blir med på undersøkelsen. Og det er ganske lang svarfrist. De som får SMS vil få en påminnelse dersom de ikke svarer.

I Nord-Trøndelag er det samlet inn utrolig mye data, med tanke på både fysisk og psykisk helse, helserelatert adferd, livskvalitet og mye mer. For å få med den sørlige delen av Trøndelag i løpet av kort tid så blir det gjennomført en spørreundersøkelse her.


Fredag 18. oktober i Rindal

Nå i oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med på helseundersøkelsen. Fra 14. til 18. oktober får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.

I Rindal kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 18. oktober. Brev i posten til 76 år+ kommer i samme uke (uke 42).

Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

Dessverre kan man ikke selv velge om man vil svare på undersøkelsen via nett eller på papir. Man må forholde seg til det man får tilsendt. 

– Det er sikkert noen som er over 76 som blir meget fornærmet for å få dette på papir, men de må svare på papir. Begrunnelsen er at erfaringen tilsier at det er størst andel av de over 76 som ønsker å svare på papir. Det nok også noe under 76 som har utfordringer med å svare på nett, men de skal få hjelp, sier Elen Sandvik.


Alle kan få hjelp til utfylling

Rindal kommune har etablert en hjelpetjeneste for dem som trenger hjelp med å fylle ut undersøkelsen, enten det er på nett eller papir. Flere av de aktive deltakerne i Rindal dataklubb blir med som frivillige hjelpere. De frivillige har skrevet under på en taushetserklæring, så personvernet er ivaretatt.

Så langt er disse tidene satt opp for hjelpetjenesten:

Mandag 21 oktober 10.00 - 13.00 Biblioteket
Tirsdag 22. oktober 10.00 - 13.00 Biblioteket
Mandag 28. oktober 10.00 - 13.00 Biblioteket
Tirsdag 29. oktober 10.00 - 13.00 Biblioteket

Her er det bare å møte opp, og det er PC'er tilgjengelig som man kan bruke.

Det kan også bli aktuelt å sette opp en slik hjelpetjeneste en kveld, for folk som er på jobb på dagtid. Men dette er ikke endelig bestemt, sier Elen Sandvik.

Hjemmetjenesten eller ansatte på helsetunet kan hjelpe sine pasienter og brukere til å fylle ut undersøkelsen, og de har jo skrevet under på en taushetserklæring fra før.

Man kan også kontakte HUNT direkte på hjelpetelefon 41280018.

Elen Sandvik forklarer at hver enkelt person er eier av sine data. Så dersom man i framtida skulle ombestemme seg, og ikke ønsker at HUNT skal beholde dataene lenger, så kan man ringe HUNT og be om å få dataene slettet.

– Oppfordringen er til syvende og sist: Bli med og delta!

thumbnail_Rindaling _690x862.jpg

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene.

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring, dette inkluderer også de i kommunale hjelpetjenester. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett. Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

Facebook: facebook.com/hunt.no
 

HUNT-undersøkelsen må ikke forveksles med Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom, hvor tilfeldig utvalgte personer i Trøndelag mottar en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. 

 

Tips en venn Skriv ut